Nova reunió coordinació O4Yel

25.2.2022
Projectes

Avui hem realitzat una reunió de seguiment del projecte O4Yel, amb participació virtual de tots els socis del projecte.

Els socis del projecte O4Yel han realitzat una reunió general de coordinació de forma telemàtica el passat dia 25 de febrer amb l’objectiu de fer un seguiment de les activitats realitzades fins al moment, així com per a planificar les activitats que es duran a terme durant els pròxims mesos del projecte. S’ha posat especial atenció en analitzar les activitats de cooperació que s’han dut a terme amb escoles vinculades a les diferents universitats participants, on s’han implementat diferents estratègies d’orientació per a estudiants en risc d’abandonament prematur del sistema educatiu. En general, els inputs rebuts de les escoles en relació a la implementació de les estratègies i el suport rebut per part dels membres del projecte ha estat molt positiva, i així ho destaca l’avaluació que s’està ultimant.

Durant la reunió també s’ha avançat en la concreció del programa de la conferència final, que es celebrarà a Bucharest (Romania) el dia 27 de Maig de 2022. Aquesta activitat  pretén ser un espai per a difondre el projecte i els resultats obtinguts entre responsables dels sistemes educatius, acadèmics, experts i personal l’àmbit educatiu.

El projecte Orienta4YEL, al llarg dels darrers tres anys, ha desenvolupat, implementat i avaluat mètodes i pràctiques innovadores centrades en els mecanismes d'orientació i acció tutorial per fomentar l'educació inclusiva dels i de les joves que abandonen prematurament o que estan en risc d'abandonar prematurament els seus estudis; tant en contextos educatius formals com no formals.

Per a més informació sobre el projecte Orienta4YEL, accediu a la web del projecte: https://www.orienta4yel.eu/

Campus d'excel·lència internacional U A B