Nova formació tele presencial

08.10.2020
Formació

Els dies 5 i 7 d'octubre es va realitzar el curs tele presencial "Estratègies i eines d'avaluació per a l'aprenentatge".

Aquest curs, amb una durada de 4 hores, es va centrar especialment a treballar diferents estratègies i eines d'avaluació que afavoreixen el desenvolupament competencial de l'alumnat, els seus aprenentatges al llarg de tota la vida, i el desenvolupament de l'autoregulació del seu procés formatiu. Amb un fort èmfasi en estratègies d'avaluació on l'alumnat té un paper actiu, mitjançant la seva implicació en processos d'autoavaluació, avaluació entre iguals o feedback.

Tenia com a objectius analitzar diferents estratègies d'avaluació competencial, desenvolupar estratègies i eines d'avaluació adaptades a diferents escenaris formatius i adaptar diferents eines i instruments d'avaluació a entorns en línia. Així doncs, el seu contingut estava format per:

  • delimitacions conceptuals: avaluació, avaluació entre iguals, autoavaluació, avaluació per l'aprenentatge, feedback sostenible, feedback entre iguals, autoregulació de l'aprenentatge, etc.
  • condicions per una avaluació formativa i per l'aprenentatge,
  • estratègies i eines d'avaluació per l'aprenentatge,
  • propostes per a l'adaptació de diferents eines i proves d'avaluació presencial a formats en línia

El curs, impartit per Georgeta Ion i Cristina Mercader, es va desenvolupar mitjançant una exposició teòric-pràctica. La metodologia es plantejà com una interacció reflexiva i pràctica entre els participants. Va incloure breus intervencions teòriques per consolidar els conceptes bàsics de la sessió seguida d'activitats pràctiques. Es va treballar també sobre exemples concrets d'eines d'avaluació i autoavaluació, amb un debat sobre les seves potencialitats i limitacions. 

Campus d'excel·lència internacional U A B