Nova ajuda innovació docent

26.7.2022
Projectes

Obtenció de finançament per al desenvolupament d’un nou projecte per la millora i innovació qualitat docent UAB 2022.

El projecte es titula “Incorporació d'experiències d'artistes professionals en els Graus d’educació Infantil i Educació Primària per un desenvolupament del pensament artístic en la formació inicial” i és coordinat per la professora i artista  Gemma París Romia (CRiEDO - Departament Didàctica Expressió musical, plàstica i corporal) amb la participació de les professores Sílvia Blanch (Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació), Almudena Martín (Departament Didàctica Expressió Musical, plàstica i corporal) i Maite Mas (Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació).

L’objectiu d’aquest projecte és potenciar activament la presència del pensament creatiu als Graus d’Educació Infantil i Primària de la UAB, mitjançant la incorporació de sessions de formació realitzades per artistes professionals que aportin experiències estètiques i l’art thinking en la formació inicial de Mestres, en assignatures de l’especialitat d’art, però també en algunes assignatures troncals dels Graus. Vol situar aquest art thinking a la Facultat mitjançant la presència d’artistes professionals en la formació de Mestres. Actualment les estudiants tenen un contacte molt minso amb el món cultural i amb les experiències de creació, i es creu necessari obrir les portes de la Facultat per tal que les obres artístiques i els seus creadors col·laborin en la formació de Mestres, creant sessions d’aprenentatge entre el món educatiu i el món artístic, creant vincles entre el món professional i l’àmbit de formació inicial.

Més informació a la fitxa-resum.

Campus d'excel·lència internacional U A B