Matrícula oberta de postgraus i màsters

27.7.2020
Formació

Postgrau Competència Digital, Màster Direcció de Centres per a la Innovació Educativa i Màster de Recerca en Educació.

 

El Postgrau en Competència Digital Docent dóna resposta a les necessitats formatives de docents no universitaris que volen complir amb els requisits marcats en el document “Competència digital docent del professorat de Catalunya”, elaborat pel Departament d’Ensenyament, el Departament d’Empresa i Ocupació i el Departament d’Economia i Coneixement l’any 2018 amb l’objectiu d’oferir un marc per propiciar l’assoliment de les competències digitals (Decrets 119/2015 i 187/2015). També ha de permetre acreditar el seu perfil professional en “Competència Digital Docent”. 

Més informació: 

https://www.uab.cat/web/postgrau/diplomatura-de-postgrau-en-competencia-digital-docent/informacio-general-1203328491238.html/param1-4057_ca/param2-2005/

El Màster Oficial Direcció de Centres per la Innovació Educativa neix fruit de la necessitat dels professionals de l’educació d’adquirir competències que els permetin desenvolupar d’una forma efectiva les funcions de direcció i lideratge d’institucions educatives i formatives. Enfocat no únicament a professionals de l’àmbit formal, aquest programa ofereix una formació suficientment àmplia com per a satisfer les necessitats formatives tant de mestres que desitgen accedir a càrrecs directius, com d’altres professionals que es troben desenvolupant activitats de gestió en l’àmbit de la formació o d’institucions socio-culturals amb un enfocament clarament educatiu.

Més informació: 

https://www.uab.cat/web/estudiar/l-oferta-de-masters-oficials/informacio-general-1096480139517.html?param1=1345803198392

El Màster de Recerca en Educació, especialitat en Desenvolupament Organitzatiu proporciona eines i competències per desenvolupar investigacions aplicades en el context de les organitzacions educatives. Entre altres aspectes, més enllà dels aspectes metodològics, s’aborden tòpics vinculats al canvi, la innovació i el desenvolupament professional i institucional. Els mòduls comuns que es cursen a l’especialitat E-2 són: Epistemologia, Fonamentació i Disseny;  Metodologies, Instruments i Estratègies de Recollida i anàlisi de dades, Eines TIC en el Procés de Recerca i, el Treball de Fi de Màster. Els mòduls d'especialitat són: Tendències i Enfocaments de la Recerca en Planificació i Gestió d'Institucions Educatives, Desenvolupament Professional a les Organitzacions i el mòdul de Recerca, Formació i Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement, finalment es pot seleccionar un mòdul optatiu de tota l’oferta del Màster Oficial.

Més informació:

https://www.uab.cat/web/estudiar/l-oferta-de-masters-oficials/informacio-general/recerca-en-educacio-1096480139517.html?param1=1345648391191

Campus d'excel·lència internacional U A B