La UAB renova el distintiu HR Excellence in Research

08.1.2021
Institucional

La UAB ha renovat el segell HR Excellence in Research, una distinció de la Direcció General de Recerca i Innovació de la Comissió Europea que reconeix l’esforç per millorar la contractació i els drets dels investigadors.

La consolidació de l’Espai Europeu d’Investigació (ERA, European Research Area) implica el desenvolupament d’un espai d’investigació unificat i obert al món, basat en un mercat interior en què investigadors i investigadores, coneixements científics i tecnologies circulin lliurement. L’ERA ha de servir també per atraure el millor talent que podrà desenvolupar la seva carrera investigadora a Europa.

En aquest marc, es va posar en marxa la iniciativa Euraxess-Researchers in Motion, que ofereix accés a un ventall de serveis d’informació i de suport als investigadors i les investigadores que volen fer carrera investigadora a Europa o que volen continuar vinculats a les activitats de recerca europees. Un dels objectius d'Euraxess és millorar la carrera professional i les condicions laborals del personal investigador de tot el continent i potenciar alhora l’atractiu que ha de tenir el fet de fer la carrera investigadora a Europa. Per portar-ho a terme, es promou la implementació de la Carta Europea per als investigadors i les investigadores (European Charter for Researchers) i del Codi de Conducta per a la Contractació d’investigadors i investigadores (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers).

El 2008, l’EURAXESS Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) va veure la llum per donar suport a les institucions en el procés d’implementació dels principis de la Carta i del Codi en les seves pràctiques i polítiques. Les institucions que assoleixen aquesta implementació obtenen el distintiu HR Excellence in Research, amb el compromís de seguir treballant per la millora continuada de la carrera professional i de l’entorn de la recerca.

L’any 2014, la Universitat Autònoma de Barcelona va ser una de les primeres universitats de l’estat espanyol en iniciar aquest procés d’implementació. Periòdicament s’elaboren informes de seguiment del seu progrés i es recullen les iniciatives relacionades en l’espai web HR Excellence in Research. El dia 18 de desembre de 2020, aquest progrés ha estat avaluat per tres experts i expertes que van entrevistar-se amb representants de diferents col·lectius de la comunitat universitària (membres de l’Equip de Govern, la gerència, investigadors sènior, junior i predoctorals, així com personal tècnic i de gestió). El resultat de l’avaluació ha estat plenament satisfactori, i conclou que el procés d’implementació ha estat adequat, de tal manera que es renova el segell HR Excellence in Research per als pròxims tres anys.

Campus d'excel·lència internacional U A B