Kick off meeting projecte Eipsi

19.11.2020
Projectes

El passat 17 de novembre de 2020 va tenir lloc, en format online, la reunió inicial del projecte europeu Eipsi.

La primera trobada dels socis del projecte va servir per a què els diferents membres dels equips participants es presentéssin, així com per a establir les línies generals de treball, ajustar el calendari, acordar els principals aspectes vinculats a la gestió diària del mateix i iniciar les activitats vinculades a la primera fase de recollida de dades.

El projecte EIPSI - Pràctica informada en l'evidència per a l'inclusió escolar (2020-1-ES01-KA201-082328), coordinat per Georgeta Ion, ha rebut una dotació global de 371.181,00 € i té com a objectiu dissenyar, crear prototips i provar solucions innovadores per a professors i parts interessades (com a consellers educatius, inspectors, administradors públics, delegats) per millorar l'equitat i inclusió dels estudiants mitjançant l'ús de Pràctiques basades en evidència. El projecte proposa un enfocament holístic, que inclou un pla d'intervenció de 360º que aborda tres pilars: 

Derivat d'aquestes tres àrees d'intervenció, el projecte produirà resultats tangibles en cinc dominis al 'produir cinc productes intel·lectuals, que inclouen: 1) Conjunts de dades sistemàtiques de criteris i indicadors per a mestres, líders escolars i formuladors de polítiques sobre evidència i pràctiques informades per la investigació per a la inclusió escolar; 2) una base de dades amb recursos (pràctiques d'ensenyament efectives i innovadores) per a diverses aules i un prototip digital per involucrar els docents amb evidència de qualitat i validada i facilitar la creació d'associacions i xarxes multidisciplinàries, així com un espai de treball interactiu per a la cooperació i informació escolar; 3) materials de capacitació per a mestres, líders escolars i consellers / tutors educatius i formuladors de polítiques educatives per abordar la diversitat escolar a través d'EIPA; 4) pla de desenvolupament escolar que inclogui pautes, materials i estructures d'intervenció; 5) directrius europees per als responsables polítics i les parts interessades de la comunitat sobre com fomentar les xarxes i el nivell de consciència de les decisions basades en l'evidència en el camp de la inclusió i l'equitat escolar.

Campus d'excel·lència internacional U A B