Jornades de formació del Projecte Aprendre a Aprendre d’EDUCAIXA

13.3.2019
Projectes

El passat 8 i 9 de març van tenir lloc les jornades de formació per equips docents, del projecte Aprendre a Aprendre d’EDUCAIXA.

El divendres 8 i el dissabte 9 de març es van celebrar les jornades de formació a docents del projecte Aprendre a Aprendre d’EDUCAIXA, de la mà del Grup EDO i l’Escola Virolai. Joaquín Gairín Sallán y Patricia Olmos, de la Universitat Autònoma de Barcelona, van ser els dos responsables de l’equip.

L’objectiu del Projecte Aprendre a Aprendre és oferir una experiència de treball globalitzat interdisciplinari, perseguint estimular la competència aprendre a aprendre a través de la implementació de projectes d’aprenentatge significatiu i cooperatiu.

En termes generals, el projecte pretén: determinar el progrés de la competència aprendre a aprendre i d’altres competències implicades en cada proposta interdisciplinària, avaluar la transferència per part dels estudiants dels aprenentatges vinculats a la competència principal a altres contextos, i avaluar l’impacte de les propostes interdisciplinàries vinculades al projecte en el desenvolupament de la competència aprendre a aprendre.

Campus d'excel·lència internacional U A B