Inici d'un nou projecte: CDDPla

09.9.2021
Projectes

Comença el nou projecte CDDPla: Inclusió de la Competència Digital Docent als plans d'estudis d'Educació Infantil i Primària.

Des de la creació dels Graus d’Educació Infantil i Primària, la Competència digital ha estat una competència transversal a tota la titulació. En els últims anys, en la recerca educativa sobre l’àmbit de la tecnologia, aquesta competència s’ha anat transformant cap a l’àmbit docent fins a definir la Competència Digital Docent (CDD). A l’actualitat existeixen diversos marcs de referència i hi ha una clara aposta de diferents organismes nacionals i internacionals pel desenvolupament d'aquesta competència amb l'objectiu d'impactar en la nostra actuació docent i respondre a les necessitats del Segle XXI. 

Així mateix, el Departament d'Educació  ha marcat el curs 2023-2024 com la data màxima en què la Competència Digital Docent (CDD) haurà d'estar integrada i treballada específicament als plans d'estudis dels graus d'Educació Primària i d'Educació Infantil per a garantir que els i les estudiants que finalitzen aquests graus adquireixen la Competència Digital Docent, com a mínim, a nivell inicial. La Competència Digital Docent, segons el Marc del Departament d'Educació, no es refereix únicament al desenvolupament de les habilitats instrumentals amb les tecnologies digitals sinó també la mirada digital a diverses dimensions: didàctica, organització, comunicació, civisme i desenvolupament professional. 

En aquest sentit, és necessari proporcionar propostes específiques per a la incorporació i avaluació de la CDD a diferents assignatures clau del pla d'estudis i començar a identificar la formació que requereix el professorat universitari; tant per a aquells/es que podran desenvolupar la CDD en les seves assignatures, com en la resta de professorat que imparteix assignatures als graus de la Facultat.

Per a donar resposta a aquesta necessitat, el projecte “CDDPla: Inclusió de la Competència Digital Docent als plans d'estudis d'Educació Infantil i Primària”, coordinat per la professora Cristina Mercader, es planteja els objectius següents: 

  • O1: Revisar el Pla d'estudis i les assignatures que podrien incloure el desenvolupament i avaluació de la CDD.
  • O2: Proposar accions específiques per a desenvolupar i avaluar la CDD al pla d'estudis d'Educació Primària i d'Educació Infantil per a garantir l'adquisició de la CDD al final dels graus.  
  • O3: Identificar les necessitats formatives del professorat universitari respecte la CDD.
Campus d'excel·lència internacional U A B