Grup de treball sobre educació i bioeconomia

24.5.2021
Seminaris

El 21 de maig vam participar en el grup de treball sobre educació en bioeconomia organitzat per EuBioNet.

El divendres 21 de maig Aleix Barrera va participar com a representant del grup CRiEDO a la sessió de constitució del grup de treball sobre Educació en Bioeconomia de la Xarxa Europea de Bioeconomia. La vinculació del CRiEDO a la xarxa es justifica per la coordinació del projecte UrBIOfuture (2019-2020), l’objectiu del qual va ser la identificació del GAP existent entre l’oferta educativa en l’àmbit de la bioeconomia i les necessitats del sector industrial. També per l’actual participació com a soci del projecte BioBEC (2021-2024), l’objectiu del qual és dissenyar les bases per a la constitució de centres que promoguin la formació en l’àmbit de la bioeconomia, en estreta col·laboració amb el sector industrial.

El seminari va servir per a intercanviar les experiències prèvies dels seus membres en el desenvolupament i participació en projectes que pretenen promoure que Europa sigui capdavantera en l’àmbit de la bioeconomia a partir del foment de l’educació i col·laboració entre el sector industrial i l’educatiu. 

Per tal d’establir bases per a les activitats futures del grup de treball EuBioNet Education and Capacity Building aquest seminari s’estructurava en els següents grups temàtics connectats amb la promoció de la bioeconomia:

  • Sensibilització i comunicació
  • Educació i desenvolupament de capacitats
  • Mobilització i treball en xarxa de les parts interessades
  • Donar suport a la creació d’ecosistemes de bioeconomia

Visita la pàgina oficial de European Bioeconomy Network.

Campus d'excel·lència internacional U A B