Georgeta Ion, vicedegana d’Estudiants i Mobilitat

13.10.2020
Institucional

Georgeta Ion, nova Vicedegana d’Estudiants i Mobilitat de la Facultat de Cc. de l’Educació de la UAB.

El 2 d'octubre de 2020 van ser proclamats els resultats definitius de les eleccions de degà/degana de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​qui va ser escollida com a degana la Dra. Marta Bertran Tarrés, professora del Departament de teories de l'Educació i Pedagogia Social. Juntament amb ella, la Junta de Facultat va validar l'equip de deganat, conformat per la Dra. Georgeta Ion, com a vicedegana d'Estudiants i Mobilitat, la Dra. Silvia Blanco, com a vicedegana de Pràctiques, la Dra. Lurdes Martínez, com a vicedegana d'Estudis i la Dra. Anna Marbà, com a vicedegana de Qualitat i Innovació.

Georgeta Ion, investigadora de l'CRiEDO, és professora al departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). És llicenciada en Psicologia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Bucarest i Màster en Management i Avaluació Educativa por La mateixa universitat. Des de 2007, es doctora en Ciències de l'educació per la Universitat de Barcelona amb la tesi titulada "Cultura organitzativa i el lideratge. Estudi etnogràfic". Els seus temes d'investigació es relacionen amb l'organització i la gestió de les universitats i els aspectes de gènere. Al Mateix temps treballa en temes d'avaluació centrada en competències. Col·labora amb grups de recerca espanyols i europeus en temes relacionats amb l'educació basada en investigació.

Campus d'excel·lència internacional U A B