Georgeta Ion a Durham

25.11.2021
Altres

La doctora Georgeta Ion està realitzant una estada a la Universitat de Durham.

Entre el 4 d’octubre i el 10 de desembre Georgeta Ion ha estat realitzant una estada com a professora visitant a l’Institute of Advanced Study  de la Universitat de Durham (Regne Unit). 

Fondada en 2006, L’institute of Advanced Study  convida cada any a un numero limitat de professors i recercadors, un espai únic per a la reflexió transformativa disciplinar I interdisciplinar. 

La professora Ion és una de les convidades en participar en el projecte Mind the Gap, junt amb altres 2 inverstigadors, liderat pels professors Chris Brown i Simon James. L'objectiu d’aquest projecte és emprar tant els conceptes de capital social i capital cultural, com la teoria de xarxa per explorar el capital social i cultural al qual poden accedir els nens afavorits i desfavorits i plantejar la hipòtesi de quin impacte tindran les diferències en les habilitats, coneixements i comportaments clau necessaris perquè prosperin tant a l'escola com en el futur. Durant la seva estada ha participat en seminaris interdisciplinaris i ha impartit un seminari i una conferencia sobre el desenvolupament de la capacitat en recerca del professorat i de les escoles d’educació primària i secundaria. 

Campus d'excel·lència internacional U A B