Formació professorat avaluació digital

19.1.2022
Projectes

El projecte D-Eva ja té disponible la seva pàgina web des d’on donar a conèixer totes les seves activitats organitzades.

El projecte D-Eva “Practical Skills evaluation with digital technologies in teacher education” està emmarcat en el programa Erasmus + de la Unió Europea, concretament a través de la línia adreçada a la generació d'associacions per a la preparació de l'educació digital, i ha rebut una dotació total de 201.353,00 € (Ref. 2020-1-ES01-KA226-HE-095485).

D-EVA compta amb socis de Països Baixos, Islàndia i Romania, i està coordinat des de la Universitat Autònoma de Barcelona per part de les doctores Georgeta Ion i Cristina Mercader, ambdues membres del CRiEDO. Els objectius del projecte són els següents:

  • Desenvolupar recursos d’avaluació digitals que assegurin una avaluació vàlida, sostenible i eficaç d’habilitats pràctiques.
  • Capacitar al professorat universitari per utilitzar l'avaluació digital d'una manera eficaç i coherent, juntament amb la millora de les seves competències digitals.
  • Dotar a les universitats de mecanismes per canviar definitivament la cultura de l’avaluació, incorporant orgànicament una solució digital per facilitar l’aprenentatge dels estudiants.

Actualment, el projecte està desenvolupant el primer Intellectual Output “D-EvaBank”, que persegueix dissenyar i proposar estratègies i recursos per a què el professorat universitari avalui les habilitats pràctiques dels estudiants dels graus d’educació. Els membres del projecte estan redactant estratègies específiques per a l’avaluació d’habilitats pràctiques, tot fent una proposta de la seva transformació digital. 

Alhora, s’està treballant en la preparació d’una formació interna del projecte que ajudarà al consorci i altres persones implicades a les institucions a formar-se en l’avaluació creativa amb eines digitals dels aprenentatges competencials. La formació es durà a terme a Islàndia al gener i estarà organitzada pels socis de l’Inter Cultural Iceland (Islàndia). 

Consulta la seva pàgina web: https://d-eva.eu 

Campus d'excel·lència internacional U A B