Estudi sobre impacte universitari

15.1.2021
Recerca

CRiEDO paticiparà en un estudi que busca identificar l’impacte econòmic i social de les universitats.

El passat mes de desembre es va signar un conveni de col·laboració amb l’Inter-american Development Bank amb l’objectiu de realitzar un estudi comparatiu sobre l’impacte econòmic i social que les institucions universitàries llatinoamericanes tenen en el seu context local i regional. Amb els resultats obtinguts es pretén establir recomanacions que permetin facilitar la transició de les universitats cap a una major incorporació de tecnologia, la promoció de noves línies de recerca amb ús de tecnologies emergents, així com la creació i consolidació de parcs i/o centre tecnològics  que permetin una major vinculació entre els sectors públics i privats.

El projecte, que coordina Development Poles (Panamà), compte amb la participació d’investigadors de la Universidad de Deusto, la Universidad Sergio Arboleda (Colombia) y la Universitat Autònoma de Barcelona a través del CRiEDO.

El CRiEDO participarà en aquest conveni realitzant activitats de seguiment i monitorització del projecte en el seu conjunt, i especialment de totes aquells documents que es generin al llarg del mateix.

Més información: https://edo.uab.cat/node/6145

Campus d'excel·lència internacional U A B