Equitat a universitats iberoamericanes

28.2.2022
Conferències

Presentat un avanç de l'estudi regional sobre el desenvolupament de l'equitat a les universitats iberoamericanes.

El passat 24 de febrer es va presentar a la Universidad Especializada de las Américas un avenç de l'Estudi regional sobre el desenvolupament de l'equitat a les universitats iberoamericanes, realitzat en el marc de l'Observatori ORACLE.

L'estudi ha preguntat durant el 2021 diferents estaments (professorat, alumnat i personal administratiu) sobre les funcions pròpies de la universitat (docència, investigació, vinculació amb l'entorn i gestió institucional) en una escala de quatre opcions que representen estadis de desenvolupament organitzatiu amb relació a la qualitat de l'equitat que es defensa i aplica.

Han rebut 46 universitats de 15 països, es compta amb 9889 qüestionaris vàlids i actualment s'està fent l'informe general i es traslladen a les diferents universitats les dades pròpies. Les primeres dades confirmen la fiabilitat de l'instrument utilitzat, les percepcions diferents dels estaments sobre el desenvolupament de la qualitat de l'equitat i també diferències quan es consideren les funcions universitàries.

Campus d'excel·lència internacional U A B