For Entrepreneurial Mindests Link

13.5.2021
Projectes

El projecte ForEMlink ja té disponible la seva pàgina web des d’on donar a conèixer les seves activitats.

El projecte ForEMLink té com a objectiu desenvolupar un nou enfocament al model tradicional d'ensenyament universitari per tal que ofereixi realment un aprenentatge rellevant i pràctic als estudiants, augmentant les seves habilitats d’emprenedoria i ajudant-los a iniciar negocis viables o fer solucions innovadores i valuoses com a emprenedors en empreses existents. 

La plataforma que es presenta juntament amb la web permet donar resposta als objectius específics del projecte:

  • Establir vincles concrets amb empreses, municipis i ciutadans de les seves regions per tal de crear projectes per fomentar l’emprenedoria.
  • Desenvolupar una metodologia que afavoreixi una mentalitat emprenedora (creativitat, pensament crític, resolució de problemes) entre els estudiants i que també impliqui empreses i estudiants en el disseny de currículums adequats per a aquest aprenentatge.

Aquests objectius estan alineats amb la comunicació de la Comissió sobre l'Agenda de la UE per a l'Educació Superior (2017), una enquesta danesa (Boyd et.al., 2015) i dos informes de l'Enquesta d'estudiants de l'esperit emprenedor de la Universitat Global (GUESSS) sobre els Països Baixos (2013-2014) i Gran Bretanya (2016). Aquests documents identifiquen la necessitat d'aprendre en totes les àrees temàtiques per incorporar activitats per desenvolupar mentalitats empresarials.

La transnacionalitat és essencial perquè ForEMLink creï una plataforma i metodologia compartides per desenvolupar l'esperit empresarial entre les IES associades. Això complementarà les solucions existents que usen en les seves respectives regions. ForEMLink és un projecte que fomenta a les IES a mirar cap a fora dels seus respectius grups d'interès i socis transnacionals per desenvolupar i entregar l'aprenentatge apropiat per al segle XXI.

Accedeix a la pàgina web aquí.

Campus d'excel·lència internacional U A B