Educació inclusiva a Iberoamèrica

05.4.2021
Publicacions

Disponible el llibre "La educación inclusiva en el nivell superior. Políticas públicas y buenas prácticas en Iberoamérica".

Els països iberoamericans a través dels seus estats tenen la responsabilitat de fer complir el dret a l'educació a través d'instruments jurídics que busquin l'equitat en tots els nivells educatius. En les últimes dècades han aparegut declaracions, cartes i convencions que regulen quins han de ser els compromisos i mesures legislatives que ha de dur a terme cada país per tal que l'educació esdevingui un servei per a tothom.

Entenem l'educació inclusiva com el treball a dur a terme, a través de diferents accions, per tal de satisfer exitosament les necessitats d'aprenentatge de cada un dels estudiants. Aquestes accions s'han de dur a terme en un ambient de calidesa per als docents i estudiants, on aquests últims han de poder tenir garantida la seva presència, participació i èxit acadèmic.

Karina Delgado Valdivieso (Doctora per la UAB) i Joaquín Gairín Sallán, presenten un material vinculat a l'equitat en Educació Superior, estructurat en dos grans apartats:

La primera part evidencia els fonaments de l'educació inclusiva en el nivell superior, descrits en la unitat un, mitjançant les seves raons, expressats en tractats, convencions, moviments i trajectòries a escala mundial i en països de la regió. Els arguments desenvolupats des dels moviments cap a una educació per a tots, han permès generar espais per a analitzar una atenció segons les necessitats presentades per diferents agrupacions; la unitat 2, mostra les aproximacions cap al concepte de l'educació inclusiva; la unitat 3 descriu el panorama de les polítiques en educació inclusiva en cada un dels països d'Iberoamèrica relacionades amb les normatives, s'han agrupat en funció de tres importants dimensions a ser completes com a part de la gestió: presència, participació i èxit acadèmic; i la unitat 4, mostra les seves realitats i perspectives.

La segona part, sobre l'operativitat de l'educació inclusiva, evidencia la unitat 5, descriu la construcció metodològica, reflectida mitjançant la gestió de diferents models d'intervenció aplicats en institucions d'educació superior. I la unitat 6 desenvolupa la proposta i trajectòria del "Model social d'educació inclusiva", descrit a través tres importants variables com les polítiques educatives, les condicions dels estudiants i les actituds cap a la diversitat, permetent així conèixer un índex d'efectivitat del model. El model assenyalat ha estat aplicat com a experiència pilot en dues importants universitats del territori equatorià, reflectint un índex de la gestió en educació inclusiva, així com un percentatge de fiabilitat del model.

Llibre disponible aquí.

Campus d'excel·lència internacional U A B