Direcció i aprenentatge informal

09.10.2020
Projectes

El passat 8 d’octubre la nostra companya Saida López Crespo va fer la lectura de la seva tesi doctoral.

La tesi elaborada per López-Crespo, titulada “El rol directiu per a la promoció de l'aprenentatge informal del professorat en els centres educatius”, ha estat dirigida pel Dr. Joaquín Gairín. La tesis, que opta a la menció de Doctorat Internacional, va ser llegida a la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB davant el tribunal format per Serafín Antúnez (UB), actuant com a President, Carme Armengol (UAB), actuan com a secretària i Miguel Jerónimo (IPL), actuant com a vocal.

L’aprenentatge que el professorat construeix informalment en el seu lloc de treball ha de ser considerat com a una forma més d’aprenentatge professional. Reconèixer el valor d’aquest aprenentatge per a la millora professional i organitzativa és una primera condició per a la seva consideració.

Tant docents com directius han de comprometre’s i apostar per a construir i promoure aprenentatges informals en els seus respectius centres, si considerem que aquesta modalitat és, segons autors (Callahan, Watkins i Marsick, 2000; Cross, 2007), més del 60% de tot el que aprenem. Més enllà de la sensibilització entorn de l’aprenentatge informal, els docents han de conèixer les possibilitats per a generar aquest aprenentatge en els seus llocs de treball i els directius requereixen saber quines actuacions i estratègies han de desenvolupar per a facilitar i promoure aquest aprenentatge en els seus centres.

Aquesta tesi té com a objectiu general analitzar el rol del directiu per a la promoció de l’aprenentatge informal del professorat en els centres educatius i se centra en la Comunitat Autònoma de Catalunya. En un primer moment, es tracta de conèixer com els docents i directius aprenen informalment en els seus llocs de treball, identificant els condicionants que afavoreixen o dificulten la generació d’aquests aprenentatges. En un segon moment, indagar com els directius actuen per a facilitar i promoure aquest aprenentatge en el seus centres educatius.

Sobre aquest tema, s’ha realitzat un estudi en els centres educatius de Catalunya (etapes de primària, primària i secundària i secundària) sota el paradigma interpretatiu i adoptant un enfocament metodològic mixt. Concretament, s’ha seleccionat el disseny mixt seqüencial amb l’enfocament qualitatiu com a predominant (quan-QUAL) i s’ha adoptat l’enfocament de connexió a l’hora d’integrar les dades quantitatives i qualitatives. Els resultats, tot i no ser generalitzables per a tots els contextos, representen una primera aproximació a l’objecte d’estudi i permeten extreure tendències sobre aquest.

La revisió de la literatura, els resultats extrets amb l’estudi i les conclusions derivades han permès proposar un model d’estratègia directiva per a integrar l’aprenentatge informal del professorat en els centres educatius.

Campus d'excel·lència internacional U A B