Defensa de Treballs Finals de Màster

12.9.2022
Projectes

El 9 i 10 de setembre els alumnes del Màster en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa van presentar els treballs finals.

El Màster Oficial en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa persegueix analitzar críticament i avaluar el marc normatiu i les directrius administratives i econòmiques que regulen el funcionament de les institucions educatives; i promoure el canvi personal en coneixements, competències, actituds i habilitats de directius de centres educatius, relacionats amb les necessitats de la seva pràctica professional, els requeriments del context immediat i de el sistema educatiu. El seu programa reuneix els requisits establerts per la Generalitat de Catalunya per a poder accedir al càrrec de direcció de centres educatius.

Més informació del Màster aquí.

Campus d'excel·lència internacional U A B