Defensa de Treballs Finals de Màster

14.12.2020
Formació

L’11 de desembre els alumnes del Màster en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa van defensar els seus TFM.

El Postgrau i Màster en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa pretén ajudar als professionals de l’educació a adquirir competències per a analitzar críticament i avaluar el marc normatiu i les directrius administratives i econòmiques que regulen el funcionament de les institucions educatives; promoure el canvi personal en coneixements, competències, actituds i habilitats de directius de centres educatius, relacionats amb les necessitats de la seva pràctica professional, els requeriments del context immediat i de el sistema educatiu. 

Els treballs final de màster presentats van ser els següents:

  • ¿Les crisis permeten l'aprenentatge en les organitzacions? Un estudi de cas en la pandèmia de la COVID-19, per Oscar Eduardo Castell Marcos
  • Implantar l’Aprenentatge Basat en Projectes a la FPDual a l’INS Escola  d’Hoteleria i Turisme de Barcelona, per Roser Vives Serra
  • Avaluació i millora de la competència digital docent en l'Educació Secundària Obligatòria, per María Soledad Zaragoza Ortín

Aquest curs, 2020-2021, el programa s’ofereix com a  Màster Oficial en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa. Aquesta conversió ha permetrà als futurs titulats poder acreditar els crèdits cursats per accedir a estudis de doctorat, al mateix temps que facilitarà el reconeixement del títol en països de fora de la Unió Europea. Cal destacar que el nou programa reuneix els requisits establerts per la Generalitat de Catalunya per a poder accedir al càrrec de direcció de centres educatius.

Més informació aquí.

Campus d'excel·lència internacional U A B