Cristina Mercader Professora Lectora Serra Húnter

08.9.2021
El grup

La Dra. Cristina Mercader Juan ha obtingut la posició de Professora Lectora Serra Húnter de la UAB.

El passat 23 de juliol de 2021 ha estat publicada la resolució de la posició “Serra Húnter UAB-LE-120007 vinculada a la unitat de Didàctica i Organització Escolar”, per la qual la Dra. Cristina Mercader, investigadora vinculada al CRiEDO, ha obtingut  la posició de Professora Lector Serra Húnter.

Diplomada en Magisteri d'Educació Primària, Màster en Planificació i Gestió de l'Educació, Màster en Recerca en Educació i Doctora en Educació. Imparteix docència al Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB a graus, postgraus i màsters, participa en diverses recerques finançades a nivell institucionals, nacionals i internacionals orientades a la millora de les organitzacions educatives, les tecnologies digitals per a l’educació i l’avaluació per a l’aprenentatge i és membre de diferents comissions de treball focalitzades en el desplegament de la competència digital docent.

Revisa la seva activitat de recerca aquí.

Campus d'excel·lència internacional U A B