CRIEDO al Congrés RIEEB

25.10.2021
Conferències

CRIEDO va participar al Primer Congrés Internacional de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar (RIEEB).

El 23 d'octubre del 2021 Joaquín Gairín va participar al Simposi ‘Centres educatius més saludables. Reflexions i propostes”, organitzat en el marc del Congrés Internacional de la IEEB: Competències emocionals claus per al benestar promogut per la Xarxa Internacional d'Educació Emocional i Benestar (RIEEB). L’aportació de Gairín es va centrar en la presentació d?estratègies i instruments d?anàlisi per a centres educatius saludables.

El simposi partia de la idea que els centres educatius han de ser entorns segurs, protegits, còmodes i que fomentin el benestar tant de l'alumnat com del professorat. La importància donada a la seguretat i la salut augmenta a mesura que se'n coneix la influència directa en el nivell de confort d'alumnes i professors i en la millora de la qualitat de l'ensenyament i l'aprenentatge. El concepte d'organització saludable s'ha desenvolupat en les darreres dècades, considerant més les organitzacions com a espais per al desenvolupament d'una gestió saludable del treball que només per a la promoció de pràctiques centrades exclusivament en la prevenció del risc físic o psicològic. De fet, els nous enfocaments parlen de les tres “s”, en referència a entorns segurs, saludables i sostenibles. Aquesta aportació presenta un model per al diagnòstic i millora dels centres educatius com a organitzacions segures i saludables. El model inclou una fonamentació teòrica, la consideració d'estadis de desenvolupament a la temàtica i un instrument, validat per experts i per aplicació a 40 centres de Catalunya i Andalusia per 115 directius i professors, que permet diagnosticar el grau de desenvolupament de l'organització segura i saludable, orientar la planificació de processos de millora necessaris i avaluar el canvi realitzat.

Consulteu l'aportació aquí.

Campus d'excel·lència internacional U A B