Contractes Predoctorals (FI)

28.9.2020
Formació

Publicades les bases reguladores del programa d’ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI).

El 25 de setembre  es van publicar al DOGC les noves les bases per a la concessió d’ajudes per a contractació de personal investigador novell (FI) per a promoure la qualitat en la recerca incorporant-lo com a personal investigador predoctoral en formació en grups de recerca i en projectes de recerca, innovació i desenvolupament. 

Els ajuts per a la contractació tenen la durada d'un any i es podran renovar un màxim de dues anualitats més d'acord amb el que preveuen aquestes bases reguladores i les convocatòries corresponents.

Els requisits dels candidats per a poder sol·licitar aquesta ajuda vinculada al Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu, a banda dels que disposa la convocatòria, són: :

a) No estar en possessió del títol de doctorat. 

b) Haver estat admès i/o matriculat a un programa de doctorat de la UAB. 

c) Tenir per per director un membre del CRiEDO. 

Tot i que el  tràmit de presentació de peticions l’han de realitzar directament les persones candidates a través del registre d’AGAUR, cal que els interessats contactin amb edo@uab.cat abans del 10 d’octubre expressant el seu interès per tal de prioritzar internament les peticions.

Accés al tràmit

Campus d'excel·lència internacional U A B