Conferència final Orienta4YEL

28.5.2022
Projectes

El 27 de maig va tenir lloc l´última reunió de coordinació i es va celebrar la conferència final del projecte O4YEL.

El 27 de maig es va celebrar a la Universitat de Bucarest la conferència final. Aquesta conferència pretenia ser un espai per a difondre el projecte i els resultats obtinguts entre responsables dels sistemes educatius, acadèmics, experts i personal l’àmbit educatiu. D’aquesta manera, l’objectiu de la era debatir els resultats obtinguts del Projecte Orienta4YEL, centrant-se en com fer un seguiment de l'abandonament escolar prematur mitjançant l'orientació" i accions tutorials. Aquesta conferència s'adreçava especialment a professors, formadors, pares, estudiants, acadèmics, investigadors, responsables polítics, representants d'ONGs, responsables polítics i experts en l'àmbit de l'abandonament escolar prematur. La jornada va ajudar a conscienciar sobre els assoliments que ja s'han aconseguit per prevenir i reduir l'abandonament escolar prematur en el context del projecte Orienta4YEL. L'acte va orientar les institucions educatives amb iniciatives destinades a identificar joves en risc d'abandonament escolar amb l'objectiu de prevenció.

Aprofitant la troabada, ell dia 26 de maig els socis del projecte van realitzar l'última reunió general de coordinació amb l’objectiu de fer una valoració final del projecte, així com planificar les últimes accions a desenvolupar abans de la data de finaltizació del mateix.. El projecte Orienta4YEL ha desenvolupat, implementat i avaluat mètodes i pràctiques innovadores centrades en els mecanismes d'orientació i acció tutorial per fomentar l'educació inclusiva dels i de les joves que abandonen prematurament o que estan en risc d'abandonar prematurament els seus estudis; tant en contextos educatius formals com no formals.

Més informació del projecte aquí.

Campus d'excel·lència internacional U A B