Concessió del projecte BioYouth

05.11.2022
Projectes

Obtenció de finançament per implementar el projecte "BioYouth - Enhanced Capacity of the Youth on Biobased Economy".

El CRiEDO ha signat el conveni de col·laboració per a l'execució del projecte "BioYouth - Enhanced Capacity of the Youth on Biobased Economy", que serà finançat a partir del programa Erasmus + de la Comissió Europea, amb una dotació total de 125.582 €.

Aquest projecte parteix de l’actual context mundial on els recursos són finits, hi ha problemes ambientals globals i hi ha un gran creixement de la població que ens obliga a buscar noves formes de producció i consum respectant els límits ecològics del nostre planeta. La necessitat d'aconseguir la sostenibilitat acaba amb una forta demanda per modernitzar les nostres indústries i reforçar la posició d'Europa en una economia global altament competitiva. Per fer front a aquests reptes, els països han de millorar i innovar enfocaments en els sectors de la indústria i els serveis substituint el material sintètic derivat de combustibles fòssils per material bio. 

El projecte es focalitzarà sobretot en el context de Turquia, i té com a objectius principals 1) dissenyar perfils ocupacionals en l'àmbit de la Bioeconomia, 2) sensibilitzar els joves sobre possibles itineraris professionals, xarxes actuals i d'innovació en el sector i 3) desplegar continguts de formació i algunes eines útils per als treballadors.

BioYouth serà coordinat per l’International Agricultural Training Center vinculat al Ministeri d’Agricultura de Turquia.  A nivel de la UAB, participen en el projecte Aleix Barrera-Corominas, Joaquín Gairín i Cristina Mercader. 

Per a més informació sobre el projecte consulta la fitxa-resum.

Campus d'excel·lència internacional U A B