Concessió projecte INTERSTICE

07.9.2020
Projectes

Obtenció de finançament pel projecte "INTERSTICE - Encounters between artists, children and educators".

El passat dia 3 de setembre el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) feia pública la resolució favorable per a l'execució de el projecte "INTERSTICE - Encounters between artists, children and educators" en el marc de el programa Erasmus + de la Unió Europea . Concretament, el projecte INTERSTICE serà finançat des de la línia d'Educació Superior, acció clau 2, adreçada a la generació d'associacions estratègiques per a l'any 2020, amb una dotació total de 295.604,00 € (Ref. 2020-1-ES01-KA203- 082.989).

El projecte pretén incidir en la millora de la formació d'estudiants universitaris desenvolupant-se per ser mestres d'Educació Infantil i d'Educació Primària a l'incorporar experiències innovadores que entrellacen l'art i l'educació a través de l'aprenentatge col·laboratiu entre estudiants, artistes, mestres i nens. Aquestes innovacions promouen experiències creatives artístiques inclusives a universitaris per incidir en la població infantil, especialment a aquelles més vulnerables i que tenen menys oportunitats d'experimentar propostes de qualitat.

Partint de l'experiència i els resultats positius duts a terme en diferents institucions educatives i culturals sòcies, es pretén expandir aquest model d'innovació dels diferents països europeus que hi participen. Els resultats de el projecte inclouen diferents productes i materials pedagògics que facilitessin la formació i implementació de les experiències als estudiants universitaris perquè ells al seu torn, puguin formar juntament amb artistes a mestres i altres professionals de l'educació, per poder incloure l'art de manera integrada a la universitat i altres institucions educatives i culturals.

Objectius generals:

  1. Millorar el nivell d'aptituds i competències dels estudiants de l'grau d'educació infantil i primària de les universitats de l'consorci, capacitant-los en el desenvolupament de pràctiques estètiques de qualitat en el context de la infància.
  2. Apropar l'art contemporani de qualitat de forma permanent a les escoles d'educació infantil i educació primària, millorant la creativitat, el pensament crític dels nens i nenes.
  3. Promoure oportunitats de participació a experiències culturals, reduint les desigualtats en el seu accés seguint tres principis: interacció, participació i democràcia em contextos educatius.

Durant el projecte cada institució sòcia formarà la resta de participants de el projecte en la seva àrea d'expertesa: les arts escèniques i les arts visuals en diferents etapes educatives, tant a nivell d'infantil (0-3 i 3-6 anys), com de primària (6-12 anys). Els professionals implicats en la formació seran els encarregats de formar els estudiants universitaris perquè ells al seu torn, puguin formar a través de la metodologia d'aprenentatge entre iguals a mestres dels centres educatius.

INTERSTICE serà coordinat per la professora Gemma París (CRiEDO-UAB) i Silvia Blanch (UAB), i comptarà amb la participació d'investigadors i tècnics educatius de: Universitetet I Stavanger (Noruega), Bath Spa University (UK), Universita 'di Bologna (Itàlia) i Associació Rialles Espectacles Infantils i Juvenils (Espanya).

Campus d'excel·lència internacional U A B