Concessió del projecte (e-INAV 5X5)

24.7.2020
Projectes

Professores d’EDO-UAB han aconseguit finançament per al desenvolupament del projecte d’innovació educativa (e-INAV 5x5).

e-inav

El projecte (e-INAV 5x5) E- avaluació: 5 principis - 5 reptes per una avaluació efectiva amb eines digitals es planteja com una continuïtat dels projectes d’innovació desenvolupats en el marc d’assignatures de la Facultat de Ciències de l’Educació en l’àmbit de l’avaluació per l’aprenentatge sostenible i participatiu durant els cursos 2016-2017, 2017-2018 i 2018- 2020. Utilitzant un enfocament de docència basat en la recerca, el projecte pretén desenvolupar estratègies i eines d’avaluació efectiva dels aprenentatges de l’alumnat, incloent els beneficis de l’aplicació de les tecnologies digitals.

El projecte defensa l’ús de la tecnologia com a eina de transformació de l'avaluació mitjançant la configuració i el seguiment de cinc principis conductors: fer l’avaluació més autèntica, accessible, automatitzada, contínua i segura.  

El projecte es basa en un disseny experimental, i es finalitza amb una avaluació d’impacte de les estratègies d’avaluació implementades sobre l’aprenentatge de l’alumnat, autonomia, autoregulació, motivació i el desenvolupament de la competència digital docent. En aquest projecte, com element d’innovació metodològica i amb el propòsit de crear un hàbit i potenciar la cultura d’avaluació innovadora, desenvoluparem a cada reunió un repte d’equip per anar donant resposta a cadascun dels 5 principis conductors. Aquests reptes, a més, es desenvoluparan per parelles de peer-coaching entre els membres de l’equip, conformat per més de 15 professors de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB.

Això permetrà introduir millores en els sistemes d’avaluació i donarà pautes a estudiants, professorat i equip directiu de la Facultat per consolidar una cultura d’avaluació adaptada als reptes del desenvolupament de la societat actual, on l’ús de les eines digitals son una competència clau dels futurs professionals de l’educació.

El projecte es desenvoluparà entre setembre de 2020 a novembre de 2022 amb una dotació global de 700,00€.

Campus d'excel·lència internacional U A B