Competències formals i comunitats d'aprenentatge

21.4.2022
Seminaris

El 20 d’abril es va organitzar un seminari sobre desenvolupament de competències formals i comunitats d'aprenentatge.

El seminari, conduit per Mathias Thorborg, va comptar amb la participació de membres del CRiEDO i altres investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona interessats en el desenvolupament de competències formals en el si de les comunitats d’aprenentatge professional.

El punt de partida del seminari va ser la revisió de la publicació realitzada per Thorborg i el seu col·lega Lars Qvortrup, on presenten els diferents enfocaments de l'aprenentatge i desenvolupament professional (en anglès, Professional Learning and Development - PLD) que es van produir arrel de la reforma escolar de l’any 2014 a Dinamarca. En aquest treball descriuen com l’enfocament de desenvolupament de competències formals va dominar en la fase inicial, i com aquest es va anar complementant gradualment amb un enfocament de col·laboració docent orientat de dalt a baix en el marc de comunitats d'aprenentatge professional (PLC). La col·laboració va conduir a un augment de l'aprenentatge en el lloc de treball mitjançant la retroalimentació i la reflexió. No obstant, cap dels enfocaments recents de PLD sembla haver tingut un impacte positiu significatiu en el rendiment dels estudiants. Thorborg i Qvortrup analitzen exemples de col·laboració de professors com a part del PLD i inclouen una perspectiva teòrica orientada a la complexitat i la defensa d’un enfocament segons el qual s'hauria d'observar la col·laboració del professorat i el PLD com a resultat dels processos emergents d'organització i gestió de la complexitat més que com a resultat de decisions de gestió de dalt a baix.

Mathias Thorborg és professor de primària i secundària i té un màster en psicologia de l'educació. Després d'obtenir el màster, va ocupar una plaça com a ajudant d'investigació en projectes que giren al voltant de la pedagogia de l'alimentació i el menjar escolar. Va començar el seu doctorat el 2020 i lliurarà la seva tesi el primer semestre del 2023. Actualment es troba realitzant una estada pre-doctoral al CRiEDO.

Campus d'excel·lència internacional U A B