Centre de Recerca i Estudis

22.7.2020
El grup

El consell de Govern de la UAB aprova la creació del Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu.

L’activitat de docència i recerca vinculada amb l’anàlisi i el desenvolupament de les organitzacions en general, i de les organitzacions educatives en particular, es planteja a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Des de llavors, es desenvolupa una activitat creixent en aquesta i altres universitats de l’Estat que dóna resposta a les demandes de formació en temes de gestió i direcció d’institucions de formació i al desenvolupament progressiu dels temes de recerca vinculats, que permeten la potenciació de l’autonomia escolar i els processos de descentralització educativa. 

L’Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO) actual és la culminació d’un procés de més de dues dècades. Es constitueix com a espai de trobada, intercanvi i promoció d’idees i recerques sobre la naturalesa i desenvolupament de les organitzacions dedicades a la formació. Autoritzat com a grup ANE (Autorització de Nom Específic) de la Universitat Autònoma de Barcelona al 1999 i reconegut com a grup de recerca consolidat (Resolució del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació). El 18 d’octubre de 2005, el reconeixement va renovar-se en la convocatoria de l'any 2009 (SGR2009-397), 2014 (2014SGR-176) i actualment manté a partir de la resolució setembre de 2018 (2017SGR-00318). 

Fruit del creixement dels darrers anys es va plantejar la creació d’un Centre de Recerca i Estudis com a entitat de recerca propia de la Universitat Autònoma de Barcelona i regulada per la seva normativa interna, l’aprovació del cual es va fer a partir de l’acord 5.1 del Consell de Govern de la UAB celebrat el passat 21 de Juliol de 2020. La finalitat del Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu (CriEDO) és l'estudi, la recerca, la docència i qualsevol altra actuació i activitat relacionada amb el desenvolupament organitzatiu d’organitzacions de formació. Més concretament, l'objectiu general del CRiEDO és prestar un servei de la màxima qualitat i compromís social orientat a la millora, la innovació i el desenvolupament d’organitzacions dedicades a la formació, a partir de processos de reflexió i anàlisi científica, el disseny i la implementació d’actuacions orientades a la millora i els processos d’avaluació i diagnòstic institucional. 

En aquesta línia, el reglament de funcionament del CRiEDO preveu que aquest pot organitzar i desenvolupar recerca, formació i transferència de coneixement i la cultura, i oferir suport institucional, administratiu i logístic al desenvolupament d’altres activitats interdisciplinàries de recerca, de formació i de transferència en qualsevol àmbit o context institucionalitzat on es desenvolupin pràctiques educatives i actuacions de formació.  Així mateix, pot col·laborar amb altres centres, institucions o entitats externes a la UAB i les seves activitats, exclusivament pròpies o en col·laboració amb altres entitats, es poden dur a terme tant dins com fora del campus de la UAB. 

En les properes setmanes treballarem per a donar-vos més informació sobre com s’organitzarà el CRiEDO, així com les seves principals línies d’actuació, personal vinculat, etc.

Campus d'excel·lència internacional U A B