Avaluació des de l'òptica dels directors

10.2.2021
Projectes

El passat dijous 4 de febrer de 2021 la Luz María Díaz Galeas va fer la lectura de la seva tesi doctoral.

La tesi elaborada per Luz María Díaz Galeas titulada “Evaluación para la mejora: efectos desde la óptica de los directores”, ha estat dirigida pel Dr. David Rodríguez Gómez, i va ser defensada davant el tribunal format per Carme Armengol Asparó (Universitat Autònoma de Barcelona)  actuant com a Presidenta, Blanca Patricia Silva García (Universitat de Lleida), actuant com a secretaria i Beatriz Jarauta Borrasca (Universitat de Barcelona) actuant com a vocal.

L'avaluació dels centres educatius ha estat una estratègia implementada com a eina per a la millora. No obstant això, pocs estudis han analitzat els processos i eventuals èxits experimentats per les escoles quan porten a terme un procés d’avaluació. Aquesta tesi ofereix un sobre l'efecte de les “Visitas de Evaluación y Orientación de Desempeño”, realitzades a Xile per l'Agència de Qualitat de l'Educació, com a dispositiu que pretén impulsar el progrés de les institucions educatives.

Els primers informes revelen l’existència d’efectes positius en la planificació de la gestió pedagògica i institucional, així com en la motivació i compromís de la comunitat educativa; al mateix temps, però, atorguen una menor incidència en la millora d'èxits educatius, d'aprenentatge i eficiència interna assolits a posteriori. Així mateix, els directors consultats coincideixen a l’hora de demandar més celeritat en la retroalimentació, efectivitat en l'acompanyament i periodicitat en el seguiment dels processos i indicadors. Des de la seva mirada, l'avaluació té un efecte mobilitzador, però el seu objectiu de contribuir a la millora és limitat degut a la falta de suport, acompanyament i orientació.

Campus d'excel·lència internacional U A B