Aquest curs forma’t amb el CRiEDO

02.9.2022
Formació

Amb l'inici d'aquest nou curs us animem que us continueu formant a través dels Postgraus i Màsters que impulsem.

El CRiEDO tornem amb les energies renovades i amb ganes de començar aquest nou curs. Per aquest motiu us animem que us continueu formant a través dels Postgraus i Màsters que impulsem.

El primer d’ells és el Màster Oficial en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa. Aquest programa neix fruit de la necessitat dels professionals de l’educació d’adquirir competències que els permetin desenvolupar d’una forma efectiva les funcions de direcció i lideratge d’institucions educatives i formatives. Enfocat no únicament a professionals de l’àmbit formal, aquest programa ofereix una formació suficientment àmplia com per a satisfer les necessitats formatives tant de mestres que desitgen accedir a càrrecs directius, com d’altres professionals que es troben desenvolupant activitats de gestió en l’àmbit de la formació o d’institucions socio-culturals amb un enfocament clarament educatiu.

El segon programa formatiu és el Màster Oficial en Recerca d'Educació a l'especialitat Desenvolupament i Gestió de les Organitzacions per al Canvi (E2). L'especialitat en Desenvolupament i Gestió de les Organitzacions per al Canvi (E2) proporciona eines i competències per desenvolupar investigacions aplicades en el context de les organitzacions educatives. Entre altres aspectes, més enllà dels aspectes metodològics, s’aborden tòpics vinculats al canvi educatiu, el desenvolupament professional i institucional, l’impacte de les tecnologies, etc.

El tercer programa amb matrícula oberta és Postgrau en Competència Digital Docent. Aquest postgrau dóna resposta a les necessitats formatives de docents no universitaris que volen complir amb els requisits marcats en el document “Competència digital docent del professorat de Catalunya”, elaborat pel Departament d’Ensenyament, el Departament d’Empresa i Ocupació i el Departament d’Economia i Coneixement l’any 2018 amb l’objectiu d’oferir un marc per propiciar l’assoliment de les competències digitals (Decrets 119/2015 i 187/2015). També ha de permetre acreditar el seu perfil professional en “Competència Digital Docent”.

El darrer programa amb matrícula oberta és Màster oficial en Mediació Familiar i en els Àmbits del Dret Privat. Es tracta d’una proposta formativa avançada que, implementant-se des de l’any 2000 i amb més de 14 promocions de diferents estudis de mediació, t’ofereix la possibilitat de formar-te com a professional per exercir una funció mediadora efectiva, homologada i reconeguda pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, tant en l’àmbit familiar com en els àmbits del dret privat, garantint una alta ocupabilitat si considerem la demanda existent de figures mediadores en l’àmbit escolar i familiar. Amb un enfocament multidisciplinar, té la potencialitat que s’imparteix des de les Facultats de Ciències de l’Educació i de Dret i amb la participació de professionals de la mediació en exercici, creant vincles acadèmics i professionals que es reforcen a través de les pràctiques que es podran dur a terme en centres, serveis, associacions i espais de mediació.

Tota la informació dels nostres programes formatius aquí.

Campus d'excel·lència internacional U A B