Aprenentatge informal dels professors

07.7.2021
Publicacions

Ja està disponible l’article "Teachers’ informal learning and organizational learning in Spain" signat per membres del CRiEDO.

Aquest article, que signen Joaquín Gairín, Anna Díaz, Aleix Barrera i Maria del Mar Duran, es centra en els processos d’aprenentatge informal dels professors de les escoles de primària i secundària d’Espanya. El seu objectiu és presentar un anàlisis de les estratègies que fan servir actualment els professors per generar aprenentatge informal (IL), identificant els factors que condicionen aquest aprenentatge i els canvis que cal introduir per a millorar-lo.

La metodologia és qualitativa, amb informació d’entrevistes a directors d’escoles (n = 21) i professors (n = 60) de 22 escoles de primària i secundària d’Espanya i de 3 grups de discussió amb experts (n = 17). Els temes utilitzats fan referència a estratègies per generar i promoure la IL i els seus condicionants.

Les conclusions suggereixen que, independentment de l’etapa (primària / secundària) i la titularitat del centre (estatal / privat), el professorat utilitza estratègies d’IL que, més enllà de les accions individuals, impliquen reunir-se, compartir i reflexionar amb altres professors. El repte és que l’aprenentatge informal faciliti tant el desenvolupament professional com el desenvolupament i millora de les organitzacions. Els directors d’escola tenen un paper central a l’hora d’aconseguir aquesta relació i promoure la institucionalització dels canvis; i l’administració educativa en facilitar les condicions adequades per al seu desenvolupament i reconeixement.

Les dades proporcionades complementen i refermen les conclusions de la investigació realitzada en altres tipus d’organitzacions, alhora que destaquen la importància de les relacions horitzontals entre els professionals de l’educació i la dificultat de crear una base sòlida per als canvis organitzatius. Les millores estan, en canvi, molt condicionades pel paper que adopten els directors d’escola.

Consulta’l aquí.

Campus d'excel·lència internacional U A B