Proposta de desplegament i validació de la competència digital metodològica en els graus d’educació

Entitat finançadora: 
AGAUR (Programa ARMIF)
Duració: 
gener 2018 a desembre 2020
Resum: 

La present convocatòria 2017 es vol centrar en projectes de recerca que aportin evidències i que estiguin vinculats a canvis estratègics i de millora introduïts en els graus d’educació infantil i d’educació primària i concretament en l’àmbit de la competència digital docent, és en aquesta línia de la recerca en docència 

universitària en els graus de mestres que volem presentar el següent projecte d’investigació ARMIF que té com a objectiu fer una proposta de desplegament i validació de la competència digital metodològica en els estudis de grau d’educació infantil i grau d’educació primària, curs a curs i a partir de totes aquelles assignatures bàsiques, obligatòries i disciplinars (didàctiques) que consten en el pla d’estudis, tenint en compte també l’optativitat, els pràcticums i el treball final de grau. 

El nostre plantejament partirà també de la base d’arribar a la convalidació de la CDI a partir de les correspondències corresponents de l’ACTIC amb les matèries TIC que ja s’imparteixen en el graus d’educació i en el posterior desplegament de les cinc dimensions de la CDM en cadascuna de les matèries incloses en els plans d’estudi dels graus d’educació. 

Donat que aportarem les eines e instruments necessaris per a desplegar la CDI i la CDM i la seva validació, cada universitat podrà personalitzar-se finalment el desplegament proposat. 

Per últim, i seguint a Gisbert (2017), creiem que haurà de ser l’Administració Educativa la qui exigeixi aquesta competència per accedir al sistema i la qui vetlli per la seva actualització.

Dotació Global: 25.000,00 €

Membres associats al projecte: 

Miquel Àngel Prats Fernández (Universitat Ramon Llull), Jordi Simon Llovet (Universitat Ramon Llull), Elena Sofía Ojando Pons (Unviersitat Ramon Lull), Ramon Palau Martín (Universitat Rovira i Virgili), Joaquín Gairín Sallán (Universitat Autònoma de Barcelona), Juan González Martínez (Universitat de Girona), Marta Marimon Martí (UVic-UCC), Enric Brescó Baiges (Universitat de Lleida), Montse Guitert Catasús (UOC Universitat Oberta de Catalunya), Joan-Anton Sánchez Valero (Universitat de Barcelona), Jordi Bermúdez Martos (Escola Sadako de Barcelona), Víctor Pons Laure (Escola Sant Gervasi Cooperativa), Marta Mateo Forné (Escola Ciuttat Comtal), Ana Padilla Sánchez (Escola Sant Gervasi Cooperativa), 

Campus d'excel·lència internacional U A B