Reunió O4YEL a Bath

02.12.2019
Projectes

El 28 i 29 de novembre es va dur a terme a la Universitat de Bath la reunió del projecte O4YEL

El projecte Orienta4YEL va reunir el 28 i 29 de novembre a Bath a diversos membres de les universitats participants en el projecte. Patricia Olmos, Anna Díaz i Jordi Codina, tots ells membres del Grup EDO, hi assistiran com a representants de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Durant les dues jornades es van dur a terme els balanços sobre informes de recollida de dades per part dels socis, fent al final una presentació i valoració de l’informe final format pel conjunt de tots els informes. Els representants de la Universitat Autònoma de Barcelona van dur a terme un anàlisi sobre l’estatus actual del projecte, així com també presentaran el debat sobre com treballar amb el WP3. Per finalitzar ambdues jornades es van tractar altres aspectes operatius del projecte com per exemple el pressupost o la comunicació.

El projecte O4YEL - Donant suport a la inclusió educativa i social dels joves amb risc d'abandonar prematurament a través de mecanismes d'orientació i acció tutorial (604501-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN), liderat pel Grup EDO, va néixer per poder desenvolupar, implementar i avaluar mètodes i pràctiques innovadores centrades en els mecanismes d'orientació de l'alumne i accions tutorials per fomentar l'educació inclusiva dels joves que abandonen prematurament o que estan en risc d'abandonar prematurament els seus estudis, ja sigui en contextos educatius formals com no formals.

Per a més informació sobre el projecte O4YEL, cliqui aquí

Campus d'excel·lència internacional U A B