Web O4YEL disponible

19.11.2019
Projectes

Ja està disponible la pàgina web del projecte Orienta4YEL

Ja és consultable la pàgina web oficial del projecte Orienta4YEL. Aquesta es pot visualitzar en els quatre idiomes oficials del projecte: castellà, anglès, portuguès i romanès.

La pàgina web inclou la informació més rellevant del projecte de manera detallada. Aquesta es divideix en sis entrades diferents: l'inici, on s'hi troba la descripció del projecte, els objectius, els reptes, els participants, les fases de desenvolupament i els resultats esperats; el glossari, que reuneix els principals termes vinculats als tòpics que el projecte aborda; un altre apartat tracta sobre els informes del projecte; el toolkit que inclou el banc de recursos, les bones pràctiques i l'aula Moodle; els esdeveniments, detallant la coordinació general, els esdeveniments locals i els esdeveniments multiplicadors; i finalment les publicacions d'O4YEL.

El projecte O4YEL - Donant suport a la inclusió educativa i social dels joves amb risc d'abandonar prematurament a través de mecanismes d'orientació i acció tutorial (604501-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN), liderat pel Grup EDO, va néixer per poder desenvolupar, implementar i avaluar mètodes i pràctiques innovadores centrades en els mecanismes d'orientació de l'alumne i accions tutorials per fomentar l'educació inclusiva dels joves que abandonen prematurament o que estan en risc d'abandonar prematurament els seus estudis, ja sigui en contextos educatius formals com no formals.

Per consultar la nova pàgina web del projecte, cliqui aquí.

Campus d'excel·lència internacional U A B