ForEMLink - For Entrepreneurial Mindests Link (2019-1-DK01-KA203-060193)

Entitat finançadora: 
European Commission (Erasmus +)
Duració: 
setembre 2019 a octubre 2021
Resum: 

Davant el problema actual del model tradicional d'ensenyament universitari on aquest es veu com a menys rellevant per al futur (els joves es pregunten si assistir a la universitat ofereix els beneficis que s'anticipen, els treballadors dubten de si les universitats segueixen sent la millor font de talent i idees, i alguns polítics dubten del valor d'un major finançament per a l'educació superior), el projecte ForEMLink actuarà per trobar solucions.

ForEMLink busca abordar aquest context mitjançant el desenvolupament d'un enfocament que oferirà als estudiants un aprenentatge rellevant i pràctic, augmentarà les seves habilitats empresarials i els ajudarà a iniciar negocis viables.

Per abordar qualsevol suposada contribució deficient a la innovació en les seves localitats, els socis establiran vincles concrets amb empreses, municipis i ciutadans de les seves regions per crear conjuntament projectes per fomentar l'esperit empresarial (Plataforma digital ForEMLink). D'altra banda, col·laboraran per desenvolupar una metodologia que fomenti una mentalitat emprenedora (creativitat, pensament crític, resolució de problemes) entre els estudiants i que també involucri a les empreses i estudiants en el disseny de plans d'estudi apropiats per al mencionat aprenentatge (Metodologia ForEMLink).

Aquest enfocament en el desenvolupament de mentalitats emprenedores està alineat amb la comunicació de la Comissió sobre l'Agenda de la UE per a l'Educació Superior (2017), una enquesta danesa (Boyd et.al., 2015) i dos informes de l'Enquesta d'estudiants de l'esperit emprenedor de la Universitat Global (GUESSS) sobre els Països Baixos (2013-2014) i Gran Bretanya (2016). Aquests documents identifiquen la necessitat d'aprendre en totes les àrees temàtiques per incorporar activitats per desenvolupar mentalitats empresarials.

El tercer resultat és el Manual ForEMLink, destinat a futurs usuaris de la plataforma i de la metodologia. Això es desenvoluparà a través de consultes amb educadors que usen la Plataforma Digital ForEMLink i la metodologia amb els estudiants, formant part de la dimensió de multiplicació i sostenibilitat del projecte.

La transnacionalitat és essencial perquè ForEMLink creï una plataforma i metodologia compartides per desenvolupar l'esperit empresarial entre les 5 IES associades. Això complementarà les solucions existents que usen en les seves respectives regions. ForEMLink és un projecte que fomenta a les IES a mirar cap a fora dels seus respectius grups d'interès i socis transnacionals per desenvolupar i entregar l'aprenentatge apropiat per al segle XXI.

Els socis reconeixen que aquests enormes desafiaments socials són complexes i no es limiten a nacions individuals, per tant resoldre'ls requerirà una major col·laboració, cooperació i co-creació entre països i socis interessats.

En conseqüència, la Metodologia ForEMLink ajudarà als estudiants a adquirir habilitats pertinents per viure i contribuir de manera efectiva en aquest context.

Pressupost total: 256.566,00€

Pressupost UAB: 56.237,00€

Membres associats al projecte: 

Merete Langeland (Coord. General, UCN), Aleix Barrera-Corominas (UAB), Joaquín Gairín (UAB), Patricia Huion (UCLL), Margit Kattai (EBS), David Rodríguez-Gómez (Coord. UAB), Anni Stavnskaer (UCN) & Marge Täks (EBS).

Campus d'excel·lència internacional U A B