Ernest López Sirvent.

Técnic de suport a la recerca
Nota biogràfica: 

Graduat en Sociologia (UB). Ha treballat en investigació de mercats realitzant enquestes, codificació de qüestionaris, organització del treball de camp, d’entre altres. Actualment es dedica a la consultoria social i organitzacional com a desenvolupador de projectes en temes relacionats amb felicitat a la feina, organització d’entitats publiques, convivència i mediació a l’espai públic, i detecció i intervenció de necessitats socials.

Campus d'excel·lència internacional U A B