emPOWERing the informal (2018-3-RO01-KA205-061362)

Entitat finançadora: 
European Commission (Erasmus +)
Duració: 
abril 2019 a març 2021
Resum: 

“emPOWERing the informal” és un projecte que es dirigeix cap a tres branques diferents: la primera és oferir suport als treballadors juvenils en la gestió i l0empoderament de grups informals de joves per ser activament involucrats en la seva comunitat; la segona és construir instruments per donar suport als treballadors joves i fomentar les activitats d’aprenentatge per a ells, per tant, construir habilitats, competències, i actituds necessàries a l’ingresar el mercat laboral; finalment, la tercera es basa en alentar un sistema més formal, amb el reconeixement de grups informals a través de la cartografia de grups informals actius en el camp de la joventut, cosntruint pont entre sis països socis per intercanviar les pràctiques més sostenibles, els mètodes de participació i l’empoderament dels joves que tenen un impacte en les organitzacions i en la comunitat en general.

El projecte està en la línia directa de prioritats i objectius europeus per portar efectes positius i duraders a les organitzacions associades a la política de sistemes que estableixen el marc per a la creació i gestió de grups juvenils informals.

Els projectes tenen com a objectiu enfortir el vincle entre el públic i els camps associatius, al col·locar als grups informals com a un actor central al procés de construir comunitats sustentables, desenvolupant habilitats i actituds cap als joves.

Els objectius del projecte són:

  • Incrementar la capacitat i professionalitat dels joves treballadors
  • Promoure al sector público i privat les missions de grups informals en el camp juvenil, les seves habilitats i coneixements adquirits pels joves en contextos informals
  • Enfortir les capacitats dels joves treballadors que treballes amb grups informals mitjançant les eines de provisió
  • Crear sinergies de treball al procés de promoure una participació més activa a la societat basada en la col·laboració, acceptant i fomentant la diversitat i la igualtat.

L’impacte esperat del projecte és: un millor reconeixement dels grups informals i el paper de gestió pels treballadors joves, una millor interacció amb les autoritats locals responsables de les polítiques de joventut, promoure les bones pràctiques a la UE al camp juvenil cap als actors locals rellevants i poder facilitar una col·laboració intersectorial a nivell nacional i internacional, millorar l’eficàcia de les eines de suport al treballador jove, i realçar la importància del procés d’aprenentatge i els resultats que es produeixen als contextos informals que tenen un impacte al desenvolupament professional dels joves, i per tant, un impacte en la inserció de la joventut al mercat laboral.

Dotació Global: 246.284,00 €

Pressupost UAB: 23.375,00 €

Membres associats al projecte: 

Aleix Barrera-Corominas (UAB)

Georgeta Ion (Co-coord. UAB)

Joaquín Gairín (Co-coord. UAB)

Mihai Vilcea (Coord. FITT)

Pedro Soares (Experimentaculo)

Jessica Ferreira (Experimentaculo)

Ioana Banach (Green European Foundation)

Patricia Pires (Camara Municipal de Cascais)

Carolina Melo (Camara Municipal de Cascais)

Alina Aflecailor (Subjective Values Foundation)

Adelina-Paraschiva Luntaru (Asociación para la participación, oportunidad y desarrollo)

Balint Josa (Subjective Values Foundation)

Ovidiu Simonetti (Timisoara Municipality)

Mihai Adrian Vilcea (FITT Foundation)

Ana-Maria Gradinariu (FITT Foundation)

Campus d'excel·lència internacional U A B