Ana Dolores Vargas

Doctoranda en Educació
Nota biogràfica: 

Pedagoga. Mestratge en Informàtica Educativa (Universitat de la Sabana). Actualment està cursant la tesi doctoral sobre l'ús de tecnologies en pràctiques que incentiven la convivència i la cultura de pau en els Centres Educatius de primària. Actualment és professora en diverses mestratges i en pregrau de la Universitat de la Sabana.

Directars de tesi: Dra. Alejandra Bosco

Línia(es) de recerca: 
Ambients d'aprenentatge mediats per TIC, materials educatius digitals.
Campus d'excel·lència internacional U A B