Eduardo Gustavo Villacís Alarcón

Doctorand en Educació
Nota biogràfica: 

Psicòleg Educatiu i Orientador Vocacional per la Universitat de Guayaquil. Màster en Gerència Educativa per la Universitat Metropolitana de l'Equador. Actualment està cursant la tesi doctoral sobre "Model d'Orientació Professional i Acció Tutorial". És director acadèmic de la Cursa de Psicologia de la Universitat Ecotec, centrant el seu treball en la gestió pedagògica, psicològica i investigadora de l'entorn universitari.

Directors de tesi: Dr. Antonio Navío; Dra. Patricia Olmos

Línia(es) de recerca: 
Orientació Personal i Professional
Campus d'excel·lència internacional U A B