Yelis Fernanda Cifuentes Muñoz

Doctoranda en Educació
Nota biogràfica: 

Llicenciada en Educació Infantil. Màster en Educació (Pontifícia Universitat Javeriana-Bogotà). Actualment curs la tesi doctoral: Avaluació de fonts d'informació per part d'estudiants universitaris. La meva línia de treball se centra en la competència digital i en la innovació educativa dels centres escolars.

Directora de tesi: Dra. Maria Alejandra Bosco Paniagua

Línia(es) de recerca: 
Treball per projecte d'aula, competència digital i innovació educativa
Campus d'excel·lència internacional U A B