Javier Pascual Medina

Doctorand en Educació
Nota biogràfica: 

Sociòleg de la P. Universitat Catòlica de Xile (PUC) i Màster en Recerca en Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actualment està cursant la seva tesi doctoral en Innovació Educativa i Apoderament dels Docents, i col·laborant amb l'Equip de Recerca en Diversitat i Inclusió en Societats Complexes (ERDISC) de la UAB. Abans, va treballar com a investigador i coordinador de projectes al Centre d’Innovació en Educació de Fundació Xile, en temes relacionats amb Innovació Educativa, Lideratge Escolar, Millora i Eficàcia Escolar, i Polítiques Públiques en Educació. També ha estat professor de metodologies quantitatives d'investigació de la Universitat de les Amèriques (UdlA) a Xile.

 Director de tesi: Dr. David Rodríguez Gómez

 

Campus d'excel·lència internacional U A B