Pedro Sotomayor Soloaga

Doctorand en Educació
Nota biogràfica: 

Ha participat en investigacions i desenvolupat ponències en congressos de temàtiques com ara la formació de competències d'ocupabilitat en joves universitaris, motivació laboral, qualitat de l'ingrés universitari, abandonament acadèmic i pensament crític. Consultor i relator en temes de lideratge, lideratge educatiu, habilitats directives, formació d'equips, gestió de persones i gestió del canvi organitzacional.

Psicòleg i Llicenciat en Psicologia, Màster en Desenvolupament Organitzacional i Gestió Estratègica de Persones i actual doctorand en Educació per la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​desenvolupant tesi doctoral en temàtica relacionada amb l'abandonament acadèmic en educació superior. És professor de planta de la Universitat d'Atacama, i s'ha exercit com a directiu i docent de pregrau i postgrau, trobant-se en l'actualitat en Comissió d'Estudis amb motius dels seus estudis doctorals. És becari CONICYT.

Director de la tesi: Dr. David Rodríguez

 

Campus d'excel·lència internacional U A B