Saida López Crespo

contacte
+34 93586 8227
Membre
Nota biogràfica: 

Graduada en Pedagogia (UAB), Màster oficial de Recerca en Educació (UAB). Actualment està realitzant la tesis doctoral sobre el rol de la direcció en la promoció de l’aprenentatge organitzatiu i informal en les institucions educatives. Becària d'Investigació al Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB. Les seves línies de treball se centren en el lideratge per part de la direcció escolar, el desenvolupament organitzatiu i els processos de canvi institucional.

Director de la tesis: Joaquín Gairín Sallán.

Línia(es) de recerca: 
Direcció escolar; Aprenentatge organizatiu; Innovació educativa
Campus d'excel·lència internacional U A B