Sara Colorado Ramirez

Doctoranda en Educación
Nota biogràfica: 

Pedagoga. Màster en Planificació i Gestió de l’Educació i Màster de Recerca en Educació (UAB). Actualment està cursant la tesi doctoral sobre l’Ètica organitzacional als centres educatius no universitaris. El seu àmbit de treball es centra en la gestió de projectes educatius locals, de la xarxa de centres educatius municipals, dels espais familiars, dels consells d'infants, etc.

Director de tesi. Dr. Joaquín Gairín Sallán 

Línia(es) de recerca: 
Desenvolupament organitzatiu d'institucions educatives; Aprenentatge organitzacional; Ètica organitzacional.
Campus d'excel·lència internacional U A B