Convocatòria Auxiliar de Suport a la Recerca

23.1.2019
Convocatòries i concursos

Convocada una plaça d’Auxiliar de Suport a la Recerca vinculada al projecte I+D EDU2017-88711-R.

Obert el període per a la presentació de candidatures a la plaça vinculada al projecte I+D que dirigeix el professor Joaquín Gairín i la professora Georgeta Ion. La funció principal de la persona que s’incorpori és la de donar suport en la gestió documental i de dades que es generin durant el transcurs de les activitats previstes al projecte I+D EDU2017-88711-R “Pràctiques educatives basades en l’evidència: disseny i validació d’estratègies per a la millora dels centres educatius”. El temps de dedicació serà de 20h setmanals, i el contracte té una duració de 12 mesos.

Les principals funcions de la plaça seran les següents:
(1) donar suport a la gestió documental;
(2) donar suport a la gestió de l’estudi de camp;
(3) donar suport a l’anàlisi de dades quantitatives i qualitatives;
(4) donar suport en l’organització de reunions de l’equip de treball; i
(5) donar suport en la realització de la memòria del projecte.

Les persones interessades en la oferta, que poden presentar candidatura fins el dia 30 de gener, caldrà que compleixin els requisits sol·licitats (consultar aquí). Per al procés de selecció es valorarà el domini d’eines informàtiques, els idiomes, l’expedient acadèmic i l’experiència prèvia (currículum 40%) així com es realitzarà una entrevista personal (60%). Les candidatures han de ser presentades electrònicament a la web NEXUS de la UAB.

Campus d'excel·lència internacional U A B