Gabriel Izard

Professor associat
Nota biogràfica: 

Professor de l’Àrea de Màrqueting Departament Empresa UAB. Doctor per la UAB Desembre 2013 amb una Tesi titulada: “La formación continua en las empresas líderes de la distribución comercial en España”. Coordinador del Màster “Executive Business Management (imbm.uab.cat)”. Té activitats docents (en català i anglès) en temes de màrqueting i empresarial a la facultat d’economia i en el programa Study Abroad per a estrangers a la UAB. Col·labora amb EDO en projectes i activitats tals com congressos i seminaris formatius en els que hi ha aspectes de màrqueting i formació de formadors.

Té una àmplia experiència empresarial en l’àmbit del sector de Gran Consum i de la Distribució Comercial i en àmbit de la creació i implantació de sistemes conformitat d’estàndards de qualitat.

Col·labora i participa regularment en la premsa escrita en temes d’economia com la revista Cataluña Económica (del que va ser Director)  i Diari de Terrassa.

Campus d'excel·lència internacional U A B