Direcció de centres

14.12.2018
Formació

Defensa dels treballs finals del Máster en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa.

El dia 14 de desembre per la tarda va tenir lloc la sessió de defensa dels Treballs finals del Màster en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa, l’objectiu principal del qual és oferir una formació suficientment àmplia com per satisfer les necessitats formatives tant de mestres que desitgen accedir a càrrecs directius, com d’altres professionals que es troben desenvolupant activitats de gestió en l’àmbit de la formació o d’institucions socio-culturals amb un enfocament clarament educatiu. Els membres del Tribunal van ser tres professors del grup EDO: la Dra. Carme Armengol, el Dr. Diego Castro i el Dr. Aleix Barrera.

Els treballs que es van defensar versen sobre les següents temàtiques:

- Projecte de direcció CEIP Mare Nostrum.
- Diagnòstic i construcció d’eines per a la construcció d’un clima escolar positiu des de l’àmbit del lideratge directiu.
- Clima de centre inspirador i lideratge transformacional i distribuït: envers una gestió efectiva del coneixement a l’INS Vilafant.
- Cap a una cultura de participació i col·laboració.
- ¿Es la nostra escola adequada per a implementar el programa de l’escola primària del batxillerat internacional?
- La innovació com a pont entre l’escola pública i els projectes alternatius.

El programa està reconegut pel Departament de Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació bàsica per a l’accés a la funció directiva.

Per a més informació sobre el máster, consulta la web oficial: http://goo.gl/OnK01G

Campus d'excel·lència internacional U A B