XIX Congrés Internacional d’Investigació Educativa

18.12.2018
Conferències

Els dies 19, 20 i 21 de juny de 2018 el XIX Congrés Internacional d’Investigació Educativa tindrà lloc a Madrid.

L’Associació Interuniversitària d’Investigació Pedagògica (AIDIPE), en col·laboració amb els grups d’investigació “Canvi Educatiu per a la Justícia Social“, de la Universidad Autónoma de Madrid, “Pedagogia Adaptativa” de la Universidad Complutense de Madrid i el “Grup INTER | Investigació en Educació Intercultural” de la Universidad Nacional de Educación a Distancia organitzen el XIX Congrés Internacional d’Investigació Educativa (AIDIPE, 2019) els dies 19, 20 i 21 de juny de 2019. El Congrés se celebrarà a la Facultat de Formació del Professorat i Educació de la Universidad Autónoma de Madrid.

Donada la importància i tradició del citat esdeveniment, l’Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO: http://edo.uab.es) i la Red de Apoyo a la Gestión Educativa (RedAGE: http://www.redage.org ) us animen a participar i a presentar aportacions. Les contribucions al Congrés poden ser en forma de comunicacions, pòsters i simposis. La data límit és el 15 de gener del 2019 per a comunicar la coordinació de simposis i el 15 de febrer del 2019 per a l’enviament de les contribucions..

Per a més informació sobre el Congrés: https://aidipe2019.aidipe.org/

Campus d'excel·lència internacional U A B