Convocatòria Auxiliar de Suport a la Recerca

12.12.2018
Convocatòries i concursos

Convocada una plaça d’Auxiliar de Suport a la Recerca vinculada al projecte ARMIF 2017-00006.

Entre els dies 10 i 21 de desembre estarà obert el període per a la presentació de candidatures a la plaça vinculada al projecte ARMIF que dirigeix la professora Georgeta Ion. La funció principal de la persona que s’incorpori és la de donar suport en la gestió documental i de dades que es generin durant el transcurs de les activitats previstes al projecte ARMIF “Estratègies d'autoavaluació per a l'autoregulació d'aprenentatges i el desenvolupament professional docent”.

Les principals funcions de la plaça seran les següents:
(1) donar suport a la gestió documental;
(2) donar suport a la gestió de l’estudi de camp;
(3) donar suport a l’anàlisi de dades quantitatives i qualitatives;
(4) donar suport en l’organització de reunions de l’equip de treball; i
(5) donar suport en la realització de la memòria del projecte.

Les persones interessades en la oferta de treball caldrà que compleixin els requisits sol·licitats (consultar aquí). Per al procés de selecció es valorarà el domini d’eines informàtiques, els idiomes, l’expedient acadèmic i l’experiència prèvia (currículum 40%) així com es realitzarà una entrevista personal (60%). Les candidatures han de ser presentades electrònicament a: https://nexus.uab.es/UAB/ per a estudiants, titulats, PAS i PDI o a https://nexus.uab.es/UAB/estu/mostrarAltaEstudiante.do per a persones externes a la UAB.

Campus d'excel·lència internacional U A B