Convocatòria Tècnic Suport a la Recerca

27.11.2018
Convocatòries i concursos

Convocada una plaça de Tècnic Especialista de Suport a la Recerca vinculada al grup de recerca EDO.

Entre els dies 22 de novembre i el 4 de desembre estarà obert el període per a la presentació de candidatures a la plaça vinculada al grup EDO que dirigeix el professor Joaquín Gairín. La funció principal de la persona que s’incorpori és la de col·laborar en activitats de gestió administrativa de projectes i convenis de recerca, així com en el desenvolupament de les activitats diàries, gestió de formació pròpia i activitats de transferència del grup EDO-UAB i el Laboratori de Prestació de Serveis EDO-SERVEIS.

Les principals funcions de la plaça seran les següents:
(1) facilitar les tasques per a la justificació de projectes de recerca internacionals;
(2) manteniment i actualització de les xarxes socials i webs, d’acord a les activitats dels membres del grup;
(3) participar en el desenvolupament de projectes i convenies de recerca;
(4) col·laborar en la logística (difusió, preparació de materials, contactes, etc...) de les activitats de formació pròpia i transferència; i
(5) altres activitats de suport vinculades amb l’activitat diària del grup de recerca i el laboratori, en coordinació amb altres professionals de la UAB.

Les persones interessades en la oferta de treball caldrà que compleixin els requisits sol·licitats (consultar aquí). Per al procés de selecció es valorarà el domini d’eines informàtiques, els idiomes, l’expedient acadèmic i l’experiència prèvia (currículum 40%) així com es realitzarà una entrevista personal (60%). Les candidatures han de ser presentades electrònicament a: https://nexus.uab.es/UAB/ per a estudiants, titulats, PAS i PDI o a https://nexus.uab.es/UAB/estu/mostrarAltaEstudiante.do per a persones externes a la UAB.

Campus d'excel·lència internacional U A B